FAQ

Wij helpen je graag verder

1. Op welke premies kan ik rekenen bij een renovatie?

Bij een renovatie zijn er verschillende premies mogelijk, zowel op Vlaams, federaal als gemeentelijk niveau. De premies waarvoor je in aanmerking komt, hangen af van verschillende factoren, zoals:

 • Het type renovatiewerk: Er zijn premies voor diverse renovatiewerken, zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, ramen en deuren, verwarmingsinstallaties, enz.
 • Je inkomen: De hoogte van de premie is afhankelijk van uw inkomenscategorie.
 • De energieprestatie van uw woning: Voor sommige premies moet uw woning na de renovatie een bepaalde energieprestatie behalen.

Enkele van de meest courante premies:

 • Mijn VerbouwPremie: De Vlaamse overheid biedt premies voor verschillende renovatiewerken, zoals isolatie, ramen en deuren, verwarmingsinstallaties, enz. De premie bedraagt 20% tot 50% van de kosten, met een maximum van € 10.000 per woning.
 • EPC-labelpremie: Als je na de renovatie een beter EPC-label behaalt, kun je een premie van Fluvius aanvragen. De premie bedraagt € 500 tot € 2.500.
 • Totaalrenovatiebonus: Als je binnen de 5 jaar minstens 3 energiebesparende investeringen doet, kun je een extra premie van Fluvius aanvragen. De premie bedraagt € 1.000.

Ga naar www.premiezoeker.be en kijk welke tegemoetkomingen er voor jou bestaan.

2. Welke (her)keuringen moet ik laten uitvoeren na een renovatie?

Na een renovatie zijn er verschillende keuringen en herkeuringen nodig om te controleren of de werken correct zijn uitgevoerd en of de woning voldoet aan de normen. De verplichte keuringen hangen af van het type renovatiewerk dat is uitgevoerd.

Enkele van de meest courante keuringen:

 • Elektrische keuring: Na een renovatie van de elektrische installatie is een keuring door een erkend keuringsorganisme verplicht.
 • Gaskeuring: Na een renovatie van de gasinstallatie is een keuring door een erkend keuringsorganisme verplicht.
 • EPC-keuring: Woningen met een label E of F moeten binnen de 5 jaar na aankoop grondig gerenoveerd worden naar minimaal label D. Nadien moet je het resultaat van die renovatie ook bewijzen met een nieuw EPC-attest, ook als je de woning niet verkoopt.
 • Ventilatie-keuring: Na renovatie (met een vergunning) of nieuwbouw is een ventilatie-keuring verplicht.

Naast de verplichte keuringen zijn er ook herkeuringen mogelijk. Deze herkeuringen zijn niet verplicht, maar ze kunnen wel nuttig zijn om te controleren of de installaties nog steeds in orde zijn.

Enkele van de meest courante herkeuringen:

 • Herkeuring van de elektrische installatie: De elektrische installatie moet om de 25 jaar gekeurd worden.
 • Herkeuring van de gasinstallatie: Een nieuwe gasinstallatie, of een uitbreiding van de installatie, moet gekeurd worden.

 

3. Welke bouwwerken zijn vergunningsplichtig?

In België zijn er verschillende renovatiewerken waarvoor je een vergunning nodig hebt. De regels rond vergunningsplicht zijn complex en kunnen variëren afhankelijk van je gemeente.

 

Enkele van de meest courante vergunningsplichtige renovatiewerken:

 

 • Het plaatsen van een dakkapel of dakvenster: Als je een dakkapel of dakvenster plaatst dat groter is dan 1 m², dan heb je in de meeste gevallen een vergunning nodig.
 • Het uitbreiden van je woning: Als je je woning uitbreidt met meer dan 40 m², dan heb je in de meeste gevallen een vergunning nodig.
 • Het wijzigen van de gevel: Als je de gevel van je woning wijzigt, dan heb je in de meeste gevallen een vergunning nodig.
 • Het kappen van bomen: Als je bomen wil kappen in je tuin, dan heb je in sommige gevallen een vergunning nodig.
4. Wanneer is er een architect noodzakelijk?

In België is een architect in principe verplicht voor alle bouwwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Er zijn echter enkele uitzonderingen:

 • Kleine werken: Voor kleine werken, zoals het plaatsen van een dakkapel of het vervangen van ramen, is geen architect nodig.
 • Vrijgestelde werken: Sommige werken zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht, en dus ook van de verplichting om een architect in te schakelen. Dit zijn bijvoorbeeld werken die geen impact hebben op de stabiliteit, het architectonisch karakter of de vormelijke kwaliteiten van het gebouw.

 

5. Wat is de renovatieplicht in Vlaanderen?

De renovatieplicht in Vlaanderen is een regelgeving die sinds 1 januari 2023 van kracht is. De regelgeving verplicht eigenaars van residentiële gebouwen met een EPC-label E of F om hun woning binnen de 5 jaar na aankoop te renoveren naar minimum EPC-label D.

Doel van de renovatieplicht:

 • Het verminderen van het energieverbruik van gebouwen
 • Het verbeteren van het comfort van de woningen
 • Het behalen van de klimaatdoelstellingen

Welke woningen vallen onder de renovatieplicht?

 • Alle residentiële gebouwen (eengezinswoningen, appartementen, vakantiewoningen)
 • Met een EPC-label E of F
 • Die vanaf 1 januari 2023 worden verkocht of overgedragen

Welke renovatiewerken zijn verplicht?

 • De renovatiewerken die nodig zijn om minstens EPC-label D te behalen
 • Dit kan inhouden: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, ramen en deuren, verwarmingsinstallatie, enz.
6. Aansluitingen nutsvoorzieningen

De aansluiting van een nutsvoorziening, zoals water, gas, elektriciteit of internet, kan een complex proces zijn. De stappen die je moet nemen, hangen af van de nutsvoorziening die je wilt aansluiten, je locatie en je leverancier. 

Enkele algemene stappen:

 • Kies een leverancier: Vergelijk de verschillende aanbieders en kies de leverancier die het beste past bij jouw behoeften en budget.
 • Controleer de beschikbaarheid: Neem contact op met de leverancier om te controleren of de nutsvoorziening op jouw adres beschikbaar is.
 • Dien een aanvraag in: Vul het aanvraagformulier in van de leverancier en voeg de nodige documenten toe.
 • Wacht op goedkeuring: De leverancier zal je aanvraag beoordelen en je laten weten of deze is goedgekeurd.
 • Plan de aansluiting: Neem contact op met de netbeheerder om de aansluiting te plannen.
 • Betaal de aansluitingskosten: De leverancier en/of netbeheerder zullen je aansluitingskosten factureren.
7. Wat is een postinterventiedossier (PID) en is het verplicht?

Een postinterventiedossier (PID) is een bundel documenten met alle informatie over de technische aspecten van een gebouw. Het bevat informatie over de structuur, de technische installaties (elektriciteit, sanitair, verwarming, ventilatie), de gebruikte materialen, en alle uitgevoerde renovaties en herstellingen. Bij renovaties is de aannemer verantwoordelijk voor het bijhouden van het PID.

Een PID is verplicht voor alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Voor nieuwbouw is dit geldig vanaf 1 mei 2001. Bij renovaties is dit ook verplicht in de volgende gevallen:

 • Wanneer de stabiliteit van het gebouw wordt aangetast.
 • Wanneer er werken aan de technische installaties worden uitgevoerd.
 • Wanneer de oppervlakte van het gebouw met meer dan 40m² uitbreidt.
8. Is een ventilatiesysteem verplicht?

In Vlaanderen is een ventilatiesysteem verplicht voor alle nieuwbouwwoningen, -appartementen en grondige renovaties die de energieprestatie en/of luchtdichtheid van het gebouw verbeteren. Uitzonderingen zijn kleine renovaties die geen impact hebben op de energieprestatie of luchtdichtheid van het gebouw. Ook monumenten en beschermde gebouwen zijn een uitzondering op de regel.

9. Aan welke ventilatie-eisen moet mijn woning voldoen bij een renovatie?

Het doel van de EPB-regelgeving is om een gezond binnenklimaat te stimuleren bij energiezuinige gebouwen, ook bestaande. Ga je je woning verbouwen of ga je uitbreiden? Dan moeten de ruimtes voldoen aan minimale ventilatie-eisen. Wat betekent dit concreet?

Nieuwe ruimtes: in nieuwe ruimtes, dus wanneer je je woning uitbreidt, moeten toe- en/of afvoervoorzieningen geplaatst worden volgens de nieuwbouw ventilatie-eisen, die toelaten om bepaalde minimale hoeveelheden lucht te verversen. In nieuwe afvoerruimtes moet je afvoervoorzieningen en een doorstroomopening plaatsen. In nieuwe toevoerruimtes moet je toevoervoorzieningen en een doorstroomopening plaatsen.

Bestaande ruimtes: ga je een bestaande ruimte verbouwen? Dan moet je enkel toevoervoorzieningen plaatsen in de toevoerruimtes waar de ramen vervangen worden of waar extra ramen geplaatst worden (bijvoorbeeld ventilatieroosters in de ramen).

Hoewel het bij gewone renovaties zonder bouwaanvraag niet verplicht is om meteen een volledig ventilatiesysteem te plaatsen, wordt dit wel sterk aangeraden. Iedereen heeft immers baat bij goede ventilatie en een gezond binnenklimaat.

LET OP: bij ingrijpende energetische renovaties (IER) gelden dezelfde regels als bij nieuwbouw.

10. Wat als je niet aan de wettelijke ventilatienormen voldoet?

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) kan een boete opleggen van € 100 per 25 m³/h lucht die je niet afvoert of aanvoert. Daarnaast kan slechte ventilatie leiden tot gezondheidsproblemen zoals hoofdpijn, misselijkheid, allergieën en zelfs CO-vergiftiging. Onvoldoende ventilatie kan ook leiden tot vochtproblemen zoals schimmels en condensatie op ramen en muren.

11. Wat is ventilatieverslaggeving?

Voor bouwaanvragen ingediend vanaf 01/01/2016 is het verplicht voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties om een ventilatieverslaggever aan te stellen. Bij gewone renovaties zijn de eisen minder streng en is hiervoor geen aparte verslaggeving nodig. De eisen worden bekeken en vermeld in het EPB-advies. De ventilatieverslaggeving bestaat uit 2 grote onderdelen, het voorontwerp en de meting.

12. Waarom zou ik een bouwcoördinator inhuren voor mijn renovatieproject?

Een bouwcoördinator kan het hele renovatieproces begeleiden, van ontwerp tot oplevering. Ze kunnen helpen bij het opstellen van een realistisch budget, het selecteren van geschikte aannemers en het coördineren van het project om ervoor te zorgen dat alles op tijd en binnen budget wordt afgerond. Bij Yxilon helpen we je graag verder.

13. Kunnen we met jullie samenwerken als we al een architect hebben?

Jazeker! Yxilon werkt graag samen met architecten om je renovatieproject tot een succes te maken. We vullen elkaar perfect aan. Jouw architect ontwerpt je droomwoning en zorgt voor de esthetische en bouwkundige aspecten van de renovatie. Yxilon zorgt voor de technische uitwerking en uitvoering van de renovatie, met oog voor detail en kwaliteit.

 • Efficiënte planning en uitvoering: We stemmen onze planningen af met je architect, zodat je renovatieproject vlot verloopt.
 • Uitstekende communicatie: We communiceren transparant met je en je architect, zodat je altijd op de hoogte bent van de vorderingen van je project.
 • Kwalitatieve totaaloplossing: We bundelen onze expertise om je een kwalitatieve totaaloplossing te bieden voor je renovatie.
14. Kan ik met jullie samenwerken als ik nog geen architect heb?

Jazeker! Yxilon helpt je graag met je renovatieproject, ongeacht of je al dan niet een architect hebt. We beschikken ook over een partner: X architecten. We werken nauw samen met hen om je een totaaloplossing te bieden voor je renovatie. En we denken met je mee: zelfs als je geen architect nodig hebt, kunnen we steeds beroep doen op X architecten voor inspiratie, tips en ideeën.

15. Kunnen jullie ook de tuin onder handen nemen?

Jazeker! Yxilon biedt een totaaloplossing voor je renovatieproject, inclusief de tuin. We werken samen met een team van ervaren tuiniers die jouw droomtuin kunnen realiseren.

16. Is een offerte gratis?

Ja, een vrijblijvende budgetraming is gratis. We bespreken je project en geven je een indicatie van de kosten. Na een handshake kunnen we een gedetailleerde offerte opmaken. Dit doen we in samenspraak met onze partners die mee de werken zullen uitvoeren. Indien je de deal na het ontvangen van de gedetailleerde offerte alsnog annuleert, zijn we wel genoodzaakt om annuleringskosten te factureren.

Het opstellen van een gedetailleerde offerte is een tijdrovende klus. We werken hiervoor samen met onze partners, die hun expertise en tijd in het project steken. Daarom vinden we het belangrijk om steeds transparant te zijn over de kosten. We bespreken de prijs van de offerte vooraf met je, zodat je achteraf geen onaangename verrassingen ervaart.

Yxilon

Stel je vraag gerust via het contactformulier. Bij Yxilon nemen we graag de tijd om al jouw vragen te beantwoorden.

Kan jij het antwoord op jouw vraag niet vinden?